@ หน้าแรก @ กำหนดการ @ ที่พักในจังหวัดสงขลา @ แหล่งศึกษาดูงาน @ แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ @ ติดต่อเรา
จำนวนการเข้าชม 6877 ครั้ง
การลงทะเบียน
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียน
การแข่งขันทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประกวด Best Practice Awards
การประกวด CSD Young Talks
การแข่งขันแผนที่ความคิด
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
สถานีการเรียนรู้ฯ
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้ฯ
 
 
 
 
 
ขณะนี้เปิดรับลงทะเบียนตัวแทน เข้าร่วมประกวด Best Practice Awards, CSD Young Talks, Mind-mapping Contest จนถึง 31 พ.ค.นี้
***การประชุมวิชาการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามข่าวสารแนวทางการจัดการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของการประชุมฯ เร็ว ๆ นี้***
 
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20
UNIVERSITY ENGAGEMENT
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้
บริหารสถานีท่าหินโดย ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล ตำบลท่าหิน
บริหารสถานีการเรียนรู้บ้านหัวเขาโดย ปตท.สผ. สงขลา
บริหารสถานีการเรียนรู้บ้านใหม่โดย กลุ่มอนุรักษ์ฯและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่
บริหารสถานีการเรียนรู้ภูมิปัญญาทะเลน้อยโดย สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ม.ทักษิณ
บริหารสถานีการเรียนรู้หาดสวนกงโดย มูลนิธิภาคใต้สีเขียว
บริหารสถานีบ้านพอเพียงโดย พอช.ภาคใต้