@ หน้าแรก @ กำหนดการ @ ที่พักในจังหวัดสงขลา @ แหล่งศึกษาดูงาน @ แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ @ ติดต่อเรา
จำนวนการเข้าชม 6876 ครั้ง
การลงทะเบียน
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียน
การแข่งขันทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประกวด Best Practice Awards
การประกวด CSD Young Talks
การแข่งขันแผนที่ความคิด
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
สถานีการเรียนรู้ฯ
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้ฯ
 
 
 
 
 
ขณะนี้เปิดรับลงทะเบียนตัวแทน เข้าร่วมประกวด Best Practice Awards, CSD Young Talks, Mind-mapping Contest จนถึง 31 พ.ค.นี้
***การประชุมวิชาการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามข่าวสารแนวทางการจัดการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของการประชุมฯ เร็ว ๆ นี้***
 
แหล่งศึกษาดูงาน
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20
UNIVERSITY ENGAGEMENT
แหล่งศึกษาดูงานที่แนะนำในจังหวัดสงขลา
ย่านเมืองเก่าสงขลา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรต
วัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน)
อุทยานนกน้ำคูขุด
ย่านเมืองเก่าสงขลา
เลขที่ 13 ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
ติดต่อ สำนักงานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม โทรศัพท์ 074 321 675 โทรสาร 074 321 676
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
เลขที่ 13 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
ติดต่อ โทรศัพท์ : 074 311 728 โทรสาร 074 311 881
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
ติดต่อ โทรศัพท์ 074 591 611 - 2, 093 575 8827 โทรสาร 074 591 619
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
เลขที่ 79/4 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
ติดต่อ โทรศัพท์  074 300 868
วัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน) ตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
ติดต่อ 082 431 2716 (พระครูใบฎีกาศักรินทร์) หรือ 086 052 6718 (คุณบุญสิริ)
อุทยานนกน้ำคูขุด หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา (อุทยานนกน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 อุทยานมีเรือนำชม
ติดต่อ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา โทร. 0 – 7439 – 7042
และอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ หาดสมิหลา, หาดชลาทัศน์, สวนสองทะเล, น้ำตกโตนงาช้าง, เขาตังกวน, เกาะยอ, ถนนคนเดินสงขลา, ตลาดกิมหยง, ตลาดกรีนเวย์, ตลาดน้ำคลองแห, ตลาดนัดเปิดท้ายประมงใหม่ เป็นต้น