@ หน้าแรก @ กำหนดการ @ ที่พักในจังหวัดสงขลา @ แหล่งศึกษาดูงาน @ แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ @ ติดต่อเรา
จำนวนการเข้าชม 3129 ครั้ง
การลงทะเบียน
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ ปิดลงทะเบียนวันที่ 30 - 6 - 2564
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียน
สำหรับกรรมการ
รายชื่อกรรมการ
การแข่งขันทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประกวด Best Practice Awards
การประกวด CSD Young Talks
การแข่งขันแผนที่ความคิด
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
สถานีการเรียนรู้ฯ
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้ฯ
 
 
 
 
 
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้
 
การลงทะเบียน
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20
UNIVERSITY ENGAGEMENT
เอกสาร
*** คำแนะนำในการลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน


ประเภท
อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
(ไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2564)
อัตราปกติ
(หลัง 31 พฤษภาคม 2564
แต่ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2564)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้เข้าร่วมการประชุม
ผู้เข้าแข่งขันแผนที่ความคิด
ผู้เข้าแข่งขันสุนทรพจน์ (CSD Young Talks)
600 700
ผู้นำเสนอคลิปวีดิทัศน์โครงงานพัฒนา
(Best Practice Awards)
1,100
(ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2564)
ผู้นำเสนอบทความแบบบรรยาย 1,100
(ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2564)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ กลุ่ม ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย
ผู้เข้าร่วมการประชุม 1,500 1,600
ผู้นำเสนอบทความแบบบรรยาย 2,500
(ไม่เกิน 30 มิถุนายน 2564)

หมายเหตุ

  • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประชุมชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จะไม่ได้รับเสื้อ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 เนื่องจากทำการผลิตให้ไม่ทัน ขออภัยในความไม่สะดวก อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงได้รับสัญลักษณ์กลุ่มและอื่น ๆ
  • ในกรณีที่ผู้นำเสนอผลงานชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการนำเสนอ
  • ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 868-0-045403
ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขนาดเสื้อ (UNISEX)
ขนาด 2S S M L XL 2XL 3XL 4XL
รอบอก (นิ้ว) 34 36 38 40 42 44 46 48
ความยาว (นิ้ว) 24 25 26 27 28 29 30 31