ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.Irish Chan  Sioson 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2560 งานวิจัย Sioson, I. C. (2017). The relationship between perception and production of fricatives by Thai learners of English. Proceedings, 6th International Conference on Language, Innovation, Culture and Education 18- 19 FEBRUARY, 2017, pp. 27-41.
การอ้างอิง
Western Languages Department
2 2558 บทความวิชาการ Sioson, I.C. (in press). Parang Phrasing: Examining Paraphrasing strategies of Filipino novice researchers. In R. Tupas, S. Pillai, & R. Nair (eds.)
การอ้างอิง
English Language Education in Southeast Asia: Problems and Possibilities of Reframing. USM-MELTA.
3 2555 บทความวิชาการ Sioson, I.C. (2012). Framed up or framed down? Examining frames in Philippine television news headlines and taglines.
การอ้างอิง
The Scholastican Journal. (Winner: Best Empirical Research Work (SY 2011-2012)- St. Scholastica’s College)
4 2555 บทความวิชาการ Sioson, I.C. (2012). “Yah, Kuya, Yeah ‘Pre, Yo Bro”: Exploring agebased differences in Pinoy big brother teen and regular edition.
การอ้างอิง
Proceedings of the 7th Malaysia International Conference on Languages, Literatures and Cultures (MICOLLAC)
5 2554 บทความวิชาการ Sioson, I.C. (2011). “Ano ba talaga ang ano?”: Exploring the meanings of “ano” in conversations.
การอ้างอิง
Philippine ESL Journal, 6, 46- 65.
6 2554 บทความวิชาการ Sioson, I. C. (2011). Organizational patterns, rhetorical moves and diction in Filipino and American Presidential campaign blogs.
การอ้างอิง
The Scholastican Journal. (Winner: Best Empirical Research Work (SY 2011-2012)- St. Scholastica’s College )