ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.Irish Chan  Sioson
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
Applied Linguistics De La Salle University, Manila
ปี/Year 2557 ( 2014 )
Thesis The Construction of Overseas Filipino Workers (OFW) in Educational Discourse among Maritime Training Institutions in the Philippines: A Sociolinguistics of Globalization
ปริญญาโท Master’s Master of Arts in Teaching English Language Education (Graduated With Distinction)
Philippine Normal University
ปี/Year 2559 ( 2016 )
Thesis Not applicable (Oral and Written Comprehensive Examinations) De La Salle University, Manila (2004- 2005)
ปริญญาตรี Bachelor’s Bachelor in Secondary Education major in English with Specialization in Reading
Philippine Normal University
ปี/Year 2547 ( 2004 )
Thesis