ภูมิปัญญา
ปูยู สตูล

ภูมินาม เรือพื้นถิ่น การต่อเรือ เครื่องมือประมงพื้นบ้าน สวนสมรมบนควนบ่อน้ำ กามาด พืชสมุนไพร กะปิ.

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
ปูยู สตูล

มัสยิด ตาตีกา การแต่งกาย ภาษามลายูถิ่น จิบชา-กินโรตี นกกรงหัวจุก ตูปะ แกงตอแมะห์

ร้อยเรียงเรื่องราวชุมชนปูยู
สตูล

"ปูยู เมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน".

View
of Puyu

ปูยู ดินแดนแห่งความเงียบสงบ,
สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ.

image 1
image 2
image 3
image 4
image 5

Blog
Entries

บทความเล่าเรื่องราว ชาวปูยู.
สืบสานวัฒนธรรม.

 • ซากเรือเก่า

  25 July 2020

  ยังไม่มีบทความ.

 • ถ้ำลอดปูยู

  16 July 2020

  ยังไม่มีบทความ.

 • ชุมชนท่องเที่ยวปูยู

  10 July 2020

  ยังไม่มีบทความ.

 • รอบทความ

  30 June 2020

  ยังไม่มีบทความ.

 • รอบทความ

  24 June 2020

  ยังไม่มีบทความ.

 • รอบทความ

  12 June 2020

  ยังไม่มีบทความ.

 • รอบทความ

  26 May 2020

  ยังไม่มีบทความ.

 • รอบทความ

  22 May 2020

  ยังไม่มีบทความ.

 • รอบทความ

  8 May 2020

  ยังไม่มีบทความ.

 • รอบทความ

  26 April 2020

  ยังไม่มีบทความ.

 • รอบทความ

  24 April 2020

  ยังไม่มีบทความ.

 • รอบทความ

  20 April 2020

  ยังไม่มีบทความ.

Contact
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นปูยูโดยชุมชนมีส่วนร่วม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถนนกาญจณวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0 7431 7639 .
E-mail: jklanarong@gmail.com.