ผลประเมินต่าง ๆ
ผลสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของสำนักงานคณะ
แบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาดระลอกใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลประเมินการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563