กระดานสนทนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ตั้งคำถาม
ชื่อ สกุล ผู้ถาม
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
หัวเรื่อง
คำถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสยืนยันตัวตัว
รหัสที่ปรากฏ
 
 
ลำดับที่ ประเภทคำถาม คำถาม วันที่ถาม อ่าน / ตอบ
1 การศึกษา ขอลงทะเบียนเรียนเนื่องจากเต็มจำนวน
(ผู้ถาม นายนนทวัฒน์ ขำพล )
11/16/2022 11:02:54 AM 338/1