กระดานสนทนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ตั้งคำถาม
ชื่อ สกุล ผู้ถาม
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
หัวเรื่อง
คำถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสยืนยันตัวตัว
รหัสที่ปรากฏ
 
 
ลำดับที่ ประเภทคำถาม คำถาม วันที่ถาม อ่าน / ตอบ
1 ทั่วไป อยากได้ใบรองการเป็นนิสิต
(ผู้ถาม สงสัย )
9/23/2021 8:24:36 PM 90/2
2 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 โอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว แต่อัพโหลดสลิปไม่ได้ครับ สามารถแจ้งทางไหนได้บ้างครับ
(ผู้ถาม เสลภู เดชดี )
4/29/2021 2:41:48 PM 121/1
3 การศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔
(ผู้ถาม เจ้าหน้าที่ )
4/9/2021 7:23:05 PM 116/0
4 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
(ผู้ถาม ภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์ )
4/1/2021 10:20:57 AM 135/1
5 อื่น ๆ อยากทราบค่าสมัคสอบ TOEIC
(ผู้ถาม ผู้สนใจ )
4/1/2021 8:36:01 AM 149/1