สถิติการเข้าชม 61614 ครั้ง  
หน้าแรก การสอบ TOEFL ITP การสอบ TOEIC สำหรับเจ้าหน้าที่
หน้าแรก TOEIC เกี่ยวกับ TOEIC ลงทะเบียน TOEIC ตรวจสอบสถานะ TOEIC

หน้าแรก TOEIC
ข่าวประชาสัมพันธ์ TOEIC

 

ระเบียบการสอบ TOEIC และ TOEFL ITP

  • การสมัครสอบ TOEFL ITP และ TOEIC ทุกรอบการสอบ หากผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าสอบในครั้งนั้น ๆ ได้ ทางศูนย์สอบฯ จะไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่ศูนย์สอบเป็นผู้ยกเลิกการสอบในครั้ง ๆ เอง
  • การสอบ TOEFL ITP ในแต่ละรอบ ต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป หากไม่ถึงจำนวนที่กำหนด ทางศูนย์สอบฯ ขอยกเลิกการสอบในรอบนั้น ๆ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสอบได้ตามระเบียบของศูนย์สอบกลาง และจะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว
  • การสอบ TOEIC ในแต่ละรอบ ต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป หากไม่ถึงจำนวนที่กำหนด                  ทางศูนย์สอบฯ ขอยกเลิกการสอบในรอบนั้น ๆ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสอบได้ตามระเบียบของศูนย์สอบกลาง และจะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว
  • วันและเวลาการรับผลสอบ TOEIC และ TOEFL ITP ให้เป็นไปตามที่ศูนย์สอบฯ กำหนด

ตารางสอบ TOEIC
ลงทะเบียน
ครั้งที่ ปี วันที่สอบ วันที่ประกาศผล วันสิ้นสุดการชำระเงิน  
1 2563 18 /07 /2563 27 /07 /2563 22 /06 /2563 ตรวจสอบการสมัคร
2 2563 15 /08 /2563 24 /08 /2563 23 /07 /2563 ตรวจสอบการสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบ วันที่ 18 เดือน 7 ปี 2563
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
1 นางสาว  ศิริพร พรหมนวล บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Siriporn Promnual ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
2 นางสาว  พิมพ์ชนก ยีเส็น นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Pimchanok Yeesen ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
3 นางสาว  ศศิณา มาตยานุมัติ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Sasina Mattayanumat ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
4 นางสาว  ฐิติรัตน์ หวานสนิท บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Thitirat Vansanith ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
5 นาย  ธิติธัช หิรัญเบญจทรัพย์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Thitithach Hirunbenjasap ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
6 นางสาว  พัชรพร อั้นซ้าย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Patcharaporn Ansai ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
7 นางสาว  ณัฐมน แก้วเรือง บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Nuttamon Kaewruang ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
8 นางสาว  ศุภมัทนา สืบศักดิ์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Supamattana suebsak ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
9 นาย  มูฮำหมัดสุกรี ซีเดะ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Muhammadsukree Seedeh ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
10 นาย  คงศักดิ์ ปฏิญาณสัจ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Kongsak Patiyansaj ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
11 นางสาว  ธนัชพร รัตนพันธ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Tanatchaporn Rattanaphan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
12 นางสาว  นัสริน เซ็งยี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Nasrin Sengyee ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
13 นางสาว  มนฤดี ดำเอี่ยม บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  MONRUDEE DAMIEM ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
14 นางสาว  เกศสินี พรหมราช บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Kessinee Promrat ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
15 นางสาว  กัณฑ์ฐิมา เพชรบุรี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Kantima Petchburee ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
16 นางสาว  กรกนก จันนก นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Kornkanok Junnok ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
17 นางสาว  กานต์ธิดา มูสิกะชนะ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Kantida Musikachana ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
18 นางสาว  ศุภาพิชญ์ อาจสงคราม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Supapit Artsongkram ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
19 นางสาว  ทานตะวัน ขุนไพ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Tantawan Khunpai ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
20 นางสาว   วันซอลีฮะห์ แวกือจิก นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Wansoleehah Waekuechik ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
21 นางสาว  พิมพกานต์ บุญทองแก้ว นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Miss  Phimphakan Bunthongkaeo ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
22 นางสาว  อุไรวรรณ มณีทอง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Uraiwan Maneethong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
23 นาย  ภูเบศ นุ่นสงค์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Phubeth Noonsong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
24 นางสาว  ทิพสุดา เจริญพร​ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Tipsuda Jaroephon ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
25 นาย  ไฟรูลรีซัล ยูโซ๊ะ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Fairulrisal Yusoh ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
26 นางสาว  ณัฐวดี จิตต์ธรรม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Nattawadee Jittham ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
27 นางสาว  อมีนา เกษตรกาลาม์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Amena Kasatkala ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
28 นางสาว  นภสร จิตราวุธ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Naphason Jittrawut ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
29 นางสาว  วิรัญญา วงศ์ปาน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Wirunya Wongpan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
30 นางสาว  วลัยลักษณ์ เทพลักษณ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Walailak Theppalak ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
31 นางสาว  อลิสา คงการ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Alisa Khongkarn ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
32 นาย  ณภูมิ ขุนเศษ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Napoom Koonsase ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
33 นางสาว  รังสิมา ชุมแสง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Rangsima Chumsang ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
34 นางสาว  อามินตรา​ ซันสาบู นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Amintra Sunsabu ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
35 นางสาว  ษาธิญาพรรณ เอียดทอง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Sathiyapan Iadthong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
36 นางสาว  ปริญดา​ เชาวลิต นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Painda​ Chaowalit ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
37 นางสาว  รัญชนา นาเลื่อน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Ranchana Naluen ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
38 นางสาว  ณิชากร มุนีอภิบาล บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Nichakorn Muneeapiban ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
39 นาย  นฤเบศ ทองคำ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Naruebet Thongkam ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
40 นาย  วริทธิ เพชรช่วย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Waritti Petchuai ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
41 นางสาว  พฤกษา กายเพชร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Pruksa Guyphet ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
42 นางสาว  นภัสสร นาคเกลี้ยง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Napussorn Narkgleang ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
43 นาย  นวพล โพธิ์งาม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Nawapon Phongam ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
44 นางสาว  สโรชา ปลื้มสำราญ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Srocha Plyemsamran ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
45 นางสาว  ธนาวัลย์ หลังจิ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Tanawan Langji ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
46 นางสาว  ดาราวดี วัธนกุล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Darawadee Wattanakul ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
47 นาย  วิธรา ปรีดาศักดิ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Withara Preedasak ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
48 นางสาว  ชลิตา ศรียาน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Chalita Sreeyan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
49 นางสาว  อภัสนันท์ จิรสินชนารัตน์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Apatsanan Jirasinchanarat ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
50 นาย  อภินันท์ ราเขต นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Aphinan Rakhet ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
51 นางสาว  ธรรชนก จันทร์งาม บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Tanchanok Channgam ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
52 นางสาว  มิ่งกมล เทียบศรไชย บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Mingkamon Tibasornchai ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
53 นางสาว  ชญานิษฐ์ นวลสนอง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  CHAYANIT NUANSANONG ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
54 นางสาว  ฐานิกา ผิวเหมาะ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Thaniga Pewmoh ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
55 นางสาว  พิชชาพร บุญไชยสุริยา นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Pitchaporn Boonchaisuriya ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
56 นางสาว  นัสริน โต๊ะเละ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  NASRIN TOHLEH ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
57 นางสาว  อรอุมา ช่วยสถิตย์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Onuma Chuaisathit ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
58 นาย  วันดาวุธ แวนิ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Wandawud Waeni ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
59 นางสาว  อาลิตา ยะรินทร์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Alita Yarin ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
60 นาย  มุสลิม เจะดอเลาะ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Muslim jehdoloh ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
61 นางสาว  นาตาลี ทองนวล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Natalee Tongnuan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
62 นางสาว  ศุภวรรณ ปุริมา นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Supphawan Purima ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
63 นางสาว  สรัญญา ชื่นชม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Saranya Chuenchom ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
64 นาย  ศราวุฒิ สุวรรณวัฒน์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Sarawut Suwannawat ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
65 นางสาว  ณัชชา ฤทธิชัย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Natcha Rittichai ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
66 นางสาว  พัชรีภรณ์ จันทร์พุ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Patchareeporn Junphum ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
67 นางสาว  ุรุจา แตรพันธ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Ruja Taenphan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
68 นางสาว  ยุพวรรณ ชูดวง บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Yupawan Chooduang ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
69 นางสาว  รักษิณา จำปา บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Ruksina Champa ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
70 นางสาว  ลักษิกา เกื้อบุญ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Luksika Kuebun ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
71 นางสาว  ปริยกร ก้องเจริญสุข บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Pariyakon Kongcharoensuk ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
72 นางสาว  ณัฐพร คนหมั่น นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Nuttaphorn Khonman ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
73 นางสาว  ณัฐธารินี ใส่ละม้าย บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  ์Nattharinee Sailamai ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
74 นางสาว  กิรติกานต์ ยูหนู นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Kiratikan Yunu​ ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
75 นางสาว  กัลยรัตน์ ยิ้มย่อง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Kanyarat Yimyong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
76 นาย  ธนพล บุญราศรี บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Tanaphon Boonrasri ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
77 นางสาว  นิสรีน หมีดเส็น บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Nisrin Meedsen ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
78 นางสาว  สุกัญญา เจริญรักษ์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Sukanya Jaroenrak ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
79 นาย  ฐิติพงศ์ พันธ์ดี บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Thitiphong Phandi ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
80 นางสาว  พิทยาภรณ์ เศวตพรหม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Pittayaporn Sawetprom ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
81 นาย  มุฮัมมัด หวันสกุล บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Muhammat Wonsakul ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
82 นางสาว  ราชาวดี หมีนสัน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Rachawadee Meensun ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
83 นางสาว  อรุณี หลีหมัน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Arunee Leeman ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
84 นางสาว  ปฑิตตา ไชยบุตร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Pathitta Chaiyabut ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
85 นางสาว  นารือมา ปูแทน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Naruema Puthaen ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
86 นาย  โกศล แสงอำไพ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Kosol Sangampai ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
87 นางสาว  ซารีฟ๊ะ หนิมา นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Sareefah Nima ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
88 นางสาว  ชนิกานต์ นพวงค์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Chanikan Nopphawong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
89 นางสาว  อารียา ขะเด บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Areeya Khade ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
90 นาย  วรเชษฐ์ นกหมุด นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Worachet Nokmud ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
91 นางสาว  ตัสนีม สาแมบากอ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Tasneem Samaebakor ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
92 นาย  ศุภกิตต์ จิระแพทย์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Supakit Jirapaet ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
93 นางสาว  ธรณ์กนก แจ้งเกตุ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Miss  Thornkanok Jangkate ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
94 นางสาว  กัณฐินี เศรษฐสกุลชัย บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Kanthinee Settasakulchai ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
95 นางสาว  เสาวภา ห่อกุล บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Saowapa Horkul ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
96 นางสาว  สุภาภรณ์ นาคพล บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  supaporn nakpom ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
97 นาย  ปิลันธน์ อินทรเสนี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Pilan Intharasenee ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
98 นางสาว  ชญานิษฐ์ ดิษฐาน บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Chayanit Ditsathan ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
99 นางสาว  เกศินี ตันตินิจกุล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Kesinee Tantinitjakun ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
100 นางสาว  พรสุดา นุภักดิ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Phonsuda Nupak ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
101 นางสาว  กาญจนา เอียดหม้ง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Kanjana eiadmong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
102 นางสาว  ชลธิชา วิเชียร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Chonticha Wichian ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
103 นางสาว  นัฐทริกา กล้าคง บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Nattarika Klakong ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
104 นางสาว  ศานต์ฤทัย ละอองมณี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Sanruethai Laongmanee ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
105 นางสาว  สิรามล รอดทุกข์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Siramon Rodthuk ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
106 นางสาว   วริศรา มณีสงค์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Waritsara Maneesong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
107 นางสาว  บุณยาพร พัชรกอบชัย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Miss  Boonyaphorn Phatcharakopchai ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
108 นางสาว  รวิภา แก้ววิเชียร บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  RAWIPA KEAWWICHIAN ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
109 นาย  มุมินทร์ แดงนุ้ย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Mumin Daengnui ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
110 นางสาว  ณปภัช สวัสดีมูล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Napapat Sawasdeemun ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
111 นางสาว  สุนิตา​ เผือกผ่อง บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Sunita Pueakpong ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
112 นางสาว  ชไมพร สามล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Chamaiporn Samol ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
113 นางสาว  อัจฉรา พูลเพิ่ม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Atchara Poolpoem ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
114 นางสาว  ฐิติชญา วงศ์คช นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Thitichaya Wongkhot ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
115 นางสาว  ชาลิตา หว่าหลำ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Chalita Walam ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
116 นางสาว  วาสินี ฤทธิโชค บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Wasinee Rittichok ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
117 นางสาว  ฝนทิพย์ แก้วสุวรรณ์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Fontip Kaewsuwan ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
118 นางสาว  นันฑณา ไพบูลย์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  ์Nantana Paiboon ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
119 นางสาว  เปมิกา คงจันทร์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Pemika Kongjun ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
120 นางสาว  ศศลักษณ์ เพชรม่วง บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Sasalak Phetmuang ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
121 นางสาว  กัญญารัตน์ หมัดสา บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Kanyarat Matsa ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
122 นางสาว  ศุภพิสาข์ อรนพ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Supapisa Oranop ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
123 นางสาว  โยษิตา ชัยชนะ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Yosita Chaichana ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
124 นางสาว  ศิริรัตน์ อินเหมือน บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Sirirat Inmuen ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
125 นาย  พริษฐ์ วิเชียรรัตน์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  PHARIT VICHAENRAT ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
126 นางสาว  ณัฐฐิรา ภัทรพงษ์เชษฐ์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Nuttira Puttarapongchet ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
127 นางสาว  อัซฮานี เพ็งเจ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Ashanee Phengche ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
128 นางสาว  ณัฐกานต์ นุ่นไฝ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Natthakan Nunfai ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
129 นาย  พลกฤต คงขาว บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Ponlakrid Kongkao ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
130 นางสาว  นูรีดา สาเหาะ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Nureeda Sahoh ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
131 นางสาว  รติมา บุญร่วม บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Ratima Boonruam ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
132 นางสาว  ธมนวรรณ อักษรกูล บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Tamonwan Aksornkul ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
133 นางสาว  อภิสรา เพชรอภิรักษ์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Aphisara Pheataphirak ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
134 นางสาว  ธญานี ศรีสุขยิ่ง บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Thayanee Srisukying ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
135 นางสาว  ดลนภา ขวัญพรหม บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  DONNAPA KWANPROM ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
136 นางสาว  จุฑารัตน์ ย้อยด้วง บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Jutarat Yoyduang ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
137 นาย  วสุธา ทองพัฒน์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Wasutha Thongpat ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
138 นางสาว  มัลลิยา นุ้ยเกลี้ยง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Malliya Nuikliang ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
139 นาย  ทัตวุฒิ จิตรธรรม บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Thattawut jittham ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
140 นาย  ฤทธิพงศ์ อนุพงศ์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Rittipong Anupong ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
141 นางสาว  สุดารัตน์ ด้วงสังข์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Sudarat Duangsang ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
142 นางสาว  เรวดี เอ็มดู บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Rewadee Emdoo ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
143 นางสาว  วิชญาณี สุขสม บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Witchayanee Sooksom ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
144 นางสาว  รุจิภา กำแหงส่อง บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Rujipa Kamhangsong ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
145 นางสาว  พิมพ์วิมล มังคลาทัศน์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Pimwimon Mangkhalathat ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
146 นางสาว  วิสตรี อับดุลละบุตร บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Wisatree Abdullaputra ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
147 นาย  ชลิต ถาวรานุรักษ์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  CHALIT THAWARANURAK ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
148 นาย  วันปิยะ อุ่นเวสสกุล บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Wanpiya Aunwessakul ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
149 นางสาว  สมฤทัย พรหมปลอด บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Somruethai Promplod ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
150 นางสาว  วานีต้า ชอบหวาน บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Wanita Chobwan ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
151 นางสาว  ธรรมพร จตุรมนตรี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Thamaporn Jaturamontree ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
152 นางสาว  วรัษฐาน ราชยอด บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Varusthan Rachayod ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
153 นางสาว  พชรพร รักษาการ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Phacharaporn Raksakarn ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
154 นางสาว  ลัดดาวัลย์ ใหม่เอียด นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Laddawan Maiaead ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
155 นางสาว  นรีกานต์ บุญมี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Nareekarn Boonmee ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
156 นาย  กฤษณะ ชูแสง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Kritsana Chusang ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
157 นาย  วรพงศ์ บัวบาน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Worapong Buaban ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
158 นาย  เนกษ์วิชนาถ สร้อยทอง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Nekwichanat Sroytong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
159 นาย  ธานินทร์ แสงรัตน์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Thanin Sengrat ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
160 นางสาว  อัญชลีภรณ์ ตันสุย บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Anchaleeporn Tansui ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
161 นาย  มาวิน ธารเนตร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  MAWIN THANNET ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
162 นางสาว  อลิศรา เปาะทอง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Alitsara Pohthong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
163 นางสาว  อารียา หวังหนิ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Areeya Wangni ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
164 นางสาว  กชพร พัฒทราการญ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Kodchapon Pattrakan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
165 นาย  กิตติภพ กองแก้ว นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Kittipop Kongkaew ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
166 นาย  สุริยัน สุขติ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Suriyan Sukati ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
167 นางสาว  บิลมิสสลา เบ็ญสลามัน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Bilmissala Bensalaman ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
168 นางสาว  จีรวรรณ ทองแก้ว นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Jeerawan Thongkaew ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
169 นางสาว  ธิดาพร เภรินทวงค์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Thidaporn Pherinthawong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
170 นาย  เจตพล สมาธิ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Jatapon Samathi ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
171 นางสาว  สรณ์ศิริ ศรีวิทัศน์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Sonsiri Sriwithat ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
172 นางสาว  น.ส.เพชรรัตน์ เอียด นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Miss  Phetcharat Eiad ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
173 นาย  สมปราชญ์ รูปต่ำ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Somprach Roobtam ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
174 นางสาว  สารุตา ดาเเลหมัน บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Saruta Dalaeman ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
175 นางสาว  ณัฐฐาภรณ์ คชกาญจน์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Nattaphorn Khotchakhan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
176 นางสาว  ซันวา สุภัทรสมัย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Sunwa Suphatsamai ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
177 นางสาว  ปิรันญา บิลแสะ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Piranya Bilse ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
178 นางสาว  บิสมิลลา อิตัน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Bismilla Itan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
179 นางสาว  พิชามญชุ์ ปานเพชร บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  PICHAMON PANPET ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
180 นางสาว  นาเดีย ปะดุกา นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Nadia Paduka ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
181 นางสาว  อาวาตีฟ หะยีวานิ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Awatif Hayiwani ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
182 นางสาว  นราวรรณ ขาวบุตร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Narawan Khawbut ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
183 นางสาว  นูรฟา การาวัล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Nurfa Karawan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
184 นางสาว  อัสนี ปานแขวง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Asnee Pankhwaeng ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
185 นางสาว  ศุภาพิชญ์ จันทร์แดง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Supapit Jandang ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
186 นางสาว  แพรวา สุวรรณโชติ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Praewa Suwanchot ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
187 นาย  อมัด เพียรสกุล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Mr.  Amad piansakul ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
188 นางสาว  ธิดา พรมมาก นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Tida Prommak ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
189 นาย  ธนบดี ประทุมสุวรรณ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  THANABORDEE PRATHUMSUWAN ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
190 นางสาว  อัญมณี โจ้งบุตร บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Aunyamanee Jongbud ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
191 นางสาว  ดาราวรรณ เอียดวารี บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Darawan Aiadwari ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
192 นางสาว  อัจฉรา ชำนาญกิจ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Autchara Chumnankit ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
193 นาย  ศิรยศ​ มีกุล บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Sirayot Meekul ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
194 นางสาว  ดารุณี สาเมาะ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Darunee samoh ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
195 นางสาว  ขวัญกมล วั่นเส้ง บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Kwankamon Wanseng ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
196 นางสาว  ธมลวรรณ กุลวิจิตร บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Tamonwan Kulvijit ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
197 นาย  จิระศักดิ์ อิสโม บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Chirasak Issamo ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
198 นาย  กิตติภัทร ช่วยรักษ์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mr.  Kittipat Chuyrak ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
199 นางสาว  บัณฑิตา จิตโสภา บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Bantita Jitsopa ค่าลงทะเบียน 2150 บาท
200 นางสาว  ฑิตยา วิกรานต์สมบูรณ์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Miss  Thitaya Vikransomboon ค่าลงทะเบียน 2150 บาท

รายชื่อผู้สมัครที่ยังไม่ชำระเงิน รอบ วันที่ 18 เดือน 7 ปี 2563

Result without photo (ไม่มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,200 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,300 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

Result with photo (มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,500 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,600 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
Personal: 2,150 Baht/person – บุคคลภายนอก

รายละเอียดการโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช(สงขลา) ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 868-0-04540-3

กรณีโอนเงินผ่านธนาคารหรือผ่าน inter banking กรุณาส่ง หลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-Mail : husotoeic@gmail.com

กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 22 /06 /2563
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
การชำระเงิน

Result without photo (ไม่มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,200 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,300 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

Result with photo (มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,500 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,600 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
Personal: 2,150 Baht/person – บุคคลภายนอก

รายละเอียดการชำระเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช(สงขลา) ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 868-0-04540-3
กรณีโอนเงินผ่านธนาคารหรือผ่าน inter banking กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-Mail : husotoeic@gmail.com