สถิติการเข้าชม 6772 ครั้ง  
หน้าแรก การสอบ TOEFL ITP การสอบ TOEIC สำหรับเจ้าหน้าที่
หน้าแรก TOEIC เกี่ยวกับ TOEIC ลงทะเบียน TOEIC ตรวจสอบสถานะ TOEIC

หน้าแรก TOEIC
ข่าวประชาสัมพันธ์ TOEIC

 

ระเบียบการสอบ TOEIC และ TOEFL ITP

  • การสมัครสอบ TOEFL ITP และ TOEIC ทุกรอบการสอบ หากผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าสอบในครั้งนั้น ๆ ได้ ทางศูนย์สอบฯ จะไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่ศูนย์สอบเป็นผู้ยกเลิกการสอบในครั้ง ๆ เอง
  • การสอบ TOEFL ITP ในแต่ละรอบ ต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป หากไม่ถึงจำนวนที่กำหนด ทางศูนย์สอบฯ ขอยกเลิกการสอบในรอบนั้น ๆ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสอบได้ตามระเบียบของศูนย์สอบกลาง และจะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว
  • การสอบ TOEIC ในแต่ละรอบ ต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบตั้งแต่ 25 คน ขึ้นไป หากไม่ถึงจำนวนที่กำหนด                  ทางศูนย์สอบฯ ขอยกเลิกการสอบในรอบนั้น ๆ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสอบได้ตามระเบียบของศูนย์สอบกลาง และจะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว
  • วันและเวลาการรับผลสอบ TOEIC และ TOEFL ITP ให้เป็นไปตามที่ศูนย์สอบฯ กำหนด

ตารางสอบ TOEIC
ลงทะเบียน
ครั้งที่ ปี วันที่สอบ วันที่ประกาศผล วันสิ้นสุดการชำระเงิน  
1 2561 01 /09 /2561 07 /09 /2561 03 /08 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
2 2561 01 /12 /2561 09 /12 /2561 01 /11 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
3 2562 02 /03 /2562 09 /03 /2562 01 /02 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
4 2562 18 /05 /2562 27 /06 /2562 05 /04 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
5 2562 20 /07 /2562 30 /07 /2562 24 /06 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
6 2562 28 /09 /2562 09 /10 /2562 23 /08 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
7 2562 16 /11 /2562 27 /11 /2562 18 /10 /2562 ตรวจสอบการสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบ วันที่ 20 เดือน 7 ปี 2562
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร

รายชื่อผู้สมัครที่ยังไม่ชำระเงิน รอบ วันที่ 20 เดือน 7 ปี 2562

Result without photo (ไม่มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,200 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,500 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

Result with photo (มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,500 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,800 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
Personal: 2,000 Baht/person – บุคคลภายนอก

รายละเอียดการโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช(สงขลา) ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 868-0-04540-3

กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่ง หลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-Mail : husotoeic@gmail.com

กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 24 /06 /2562
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
1 นาย  สุนิตา เผือกผ่อง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Sunita Pueakpong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
2 นาย  ทัตธน ชินพงษ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย รอชำระเงิน
Mr.  Tatton chinnaphong ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
3 นาย  วรกานต์ บุญสุข นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Worakan Boonsuk ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
4 นางสาว  ศศิยา ฟักสุวรรณ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Sasiya Fugsuwan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
การชำระเงิน

Result without photo (ไม่มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,200 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,500 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

Result with photo (มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,500 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,800 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
Personal: 2,000 Baht/person – บุคคลภายนอก

รายละเอียดการชำระเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช(สงขลา) ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 868-0-04540-3
กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-Mail : husotoeic@gmail.com