สถิติการเข้าชม 771 ครั้ง  
หน้าแรก การสอบ TOEFL ITP การสอบ TOEIC สำหรับเจ้าหน้าที่
หน้าแรก TOEIC เกี่ยวกับ TOEIC ลงทะเบียน TOEIC ตรวจสอบสถานะ TOEIC

หน้าแรก TOEIC
ข่าวประชาสัมพันธ์ TOEIC

 

ระเบียบการสอบ TOEIC และ TOEFL ITP

  • การสมัครสอบ TOEFL ITP และ TOEIC ทุกรอบการสอบ หากผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าสอบในครั้งนั้น ๆ ได้ ทางศูนย์สอบฯ จะไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่ศูนย์สอบเป็นผู้ยกเลิกการสอบในครั้ง ๆ เอง
  • การสอบ TOEFL ITP ในแต่ละรอบ ต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป หากไม่ถึงจำนวนที่กำหนด ทางศูนย์สอบฯ ขอยกเลิกการสอบในรอบนั้น ๆ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสอบได้ตามระเบียบของศูนย์สอบกลาง และจะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว
  • การสอบ TOEIC ในแต่ละรอบ ต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบตั้งแต่ 25 คน ขึ้นไป หากไม่ถึงจำนวนที่กำหนด                  ทางศูนย์สอบฯ ขอยกเลิกการสอบในรอบนั้น ๆ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสอบได้ตามระเบียบของศูนย์สอบกลาง และจะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว
  • วันและเวลาการรับผลสอบ TOEIC และ TOEFL ITP ให้เป็นไปตามที่ศูนย์สอบฯ กำหนด

ตารางสอบ TOEIC
ลงทะเบียน
ครั้งที่ ปี วันที่สอบ วันที่ประกาศผล วันสิ้นสุดการชำระเงิน  
1 2561 01 /09 /2561 07 /09 /2561 03 /08 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
2 2561 01 /12 /2561 09 /12 /2561 01 /11 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
3 2562 02 /03 /2562 09 /03 /2562 01 /02 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
4 2562 25 /05 /2562 04 /06 /2562 05 /04 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
5 2562 20 /07 /2562 30 /07 /2562 24 /06 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
6 2562 28 /09 /2562 09 /10 /2562 23 /08 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
7 2562 16 /11 /2562 27 /11 /2562 18 /10 /2562 ตรวจสอบการสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบ วันที่ 25 เดือน 5 ปี 2562
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
1 นางสาว  อัญชิสา สะมะแอ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Miss  ANCHISA SAMA-AE ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
2 นางสาว  จิรัฏฐา สุขสมพร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Jirattha Suksomporn ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
3 นางสาว  นภัสกร มาศจร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
Miss  Napatsakorn Masjon ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
4 นาง  อลิซาเบท เดล มันดู อริท บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
Mrs.  Elizabeth Del Mundo Arit ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
5 นาย  พงศธร คงดี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย ชำระเงินแล้ว
Mr.  Pongsatorn Kongdi ค่าลงทะเบียน 1500 บาท

รายชื่อผู้สมัครที่ยังไม่ชำระเงิน รอบ วันที่ 25 เดือน 5 ปี 2562

Result without photo (ไม่มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,200 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,500 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

Result with photo (มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,500 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,800 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
Personal: 2,000 Baht/person – บุคคลภายนอก

รายละเอียดการโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช(สงขลา) ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 868-0-04540-3

กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่ง หลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-Mail : husotoeic@gmail.com

กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 05 /04 /2562
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
1 นางสาว  นูรีย๊ะ พันชู นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  nureeyah punchu ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
2 นางสาว  ฟาฎิลาฮ์ เส็นบัตร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Fadila Senbat ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
3 นางสาว  พวงผกา ทุมสุวรรณ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Puangphaka Thumsuwanq ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
4 นางสาว  บุญฑริกา ขวัญจันทร์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  boontharika kwanchan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
5 นางสาว  สุนิตา นพวงค์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Sunita Noppawong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
6 นางสาว  บุญพิทักษ์ จำปาพันธ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Boonpitak Champaphan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
7 นางสาว  หะหนัง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Hahnang ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
8 นางสาว  มาริสา เชษฐวรรณสิทธิ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Marisa Chatwannasit ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
9 นาย  วหา สุนทรานุรักษ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Waha Suntaranurak ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
10 นางสาว  ปณิษฐา อนุสรณ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Panittha Anusorn ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
11 นางสาว  วรรณฉัตร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  สุวรรณโณ ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
12 นางสาว  ปวัณรัตน์ พัชณี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Pawanrat Patchanee ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
13 นางสาว  เพ็ญนภา มูฮัมหมัด นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Phennapha Muhammat ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
14 นางสาว  สมฤดี ใยฝ้าย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  SOMRUEDEE YAIFAI ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
15 นาย  สมศักดิ์ เส้งนุ้ย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  SOMSAK SANGNUY ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
16 นาย  ศิวกร อุยสุย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย รอชำระเงิน
Mr.  SIVAKORN OUISUI ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
17 นาย  ศาสตราชัย เกตุรัตน์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Sattrachai Ketrat ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
18 นาย  ภูมิเกียรติ รักทรัพย์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Poomkiat Raksap ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
19 นาย  ปิยะราช ปานเจริญ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  PIYARAT PANCHAROEN ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
20 นางสาว  ปราณี แก้วสุวรรณ์ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  ปราณี แก้วสุวรรณ์ ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
21 นาย  วสศิลป์ วัฒนศิริสกุลไทย บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Mr.  Vasasilp Wattanasirisakhunthai ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
22 นางสาว  ลีลา เจ๊ะมะ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Leela Jehma ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
23 นางสาว  นัตชา เกษตรกาลาม์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Nutcha Kasetkala ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
24 นางสาว  อาเรียนา มะแซ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Ariana Masae ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
25 นางสาว  มีรฟัตต์ สะเมาะ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Mirafat Samoh ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
26 นางสาว  อัฟนาน แวกามา นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Afnan Weakama ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
27 นางสาว  อรทัย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  เลสะกุล ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
28 นางสาว  ชฎารัตน์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  ชูนุ้ย ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
29 นางสาว  อัสมา นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  หีมอะด้ำ ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
30 นางสาว  อัสมา หีมอะด้ำ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Assma Heem-adam ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
31 นางสาว  ณัฐฐิณีภรณ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  ศรีสุขใส ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
32 นางสาว  ปาลิตา นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  อนันตัง ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
33 นางสาว  ณัฐรัตน์ ยั่งยืน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  NATTARAT YANGYUEN ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
34 นางสาว  กัณฐิกา เพ็ชร์วงศ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Kanthika Petwong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
35 นางสาว  ชนิกานต์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  ศรีอินทร์ ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
36 นางสาว  ชนกสุดา รักโข นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  chanoksuda rugko ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
37 นางสาว  มีรฟัตต์ สะเมาะ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Mirafat Samoh ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
38 นางสาว  ชฎารัตน์ ชูนุ้ย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Chadarat Choonui ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
39 นางสาว  อรทัย เลสะกุล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Oratai Lesakul ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
40 นางสาว  ณัฐฐา รักขพันธ์ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Nattha Rakkhapan ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
41 นางสาว  พวงทอง สุขคร บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Puangtong Sukkorn ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
42 นางสาว  ภานรินทร์ วัฒนกุล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Panarin Wattanakul ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
43 นาย  อาฮามัด ดือราแม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Ahamad Dueramae ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
44 นาย  อาฮามัด ดือราแม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Ahamad Dueramae ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
45 นาย  กิติศักดิ์ สุวรรณโชติ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Kitisak Suwannachot ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
46 นางสาว  โซฟียา ง๊ะสมัน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Sofeeya Ngasaman ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
47 นางสาว  กรรณิการ์ สิทธิยานนท์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Kannika Sittiyanon ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
48 นางสาว  จุฑาเพชร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  ศรีณวัฒน์ ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
49 นางสาว  จุฑาเพชร ศรีณวัฒน์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Chutapeth Srinawat ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
50 นางสาว  นิรชา ฤทธิ์หมุน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Niracha Rithmun ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
51 นางสาว  ธิดาทิพย์ เกื้อชู นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Tidatip Keachoo ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
52 นางสาว  ปุณยวีร์ จงอักษร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Punyawee Jongaksorn ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
53 นางสาว  อภิรวันท์ ศักดิ์สวัสดิ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย รอชำระเงิน
Miss  Apirawan Saksawat ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
54 นาย  อัศมาวี เจ๊ะโซ๊ะ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Asmawe chesoh ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
55 นางสาว  สุภัสราภรณ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Subhatsaraphon ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
56 นางสาว  ดวงนภา ทองสีนุ่น นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Douangnapa Thongseenun ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
57 นางสาว  ปวีณา ชูโฉม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Paweena Chuchom ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
58 นางสาว  ชนาวิทย์ ขวัญฤกษ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Chanawit Kwunleark ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
59 นาย  สิทธิโชติ แก้วชะโน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Sittichot Kaewchano ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
60 นาย  สิทธิโชติ แก้วชะโน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Sittichot Kaewchano ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
61 นางสาว  ชนาภา หนูเกตุ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Chanapa Hnuket ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
62 นาย  ณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Mr.  ์nattapong krajayphot ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
63 นาย   บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Mr.   ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
64 นางสาว  สุธิดา ไม้สังข์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Sutida Maisang ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
65 นาย  มูฮัมมัด ชายมะ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Muhammad Chaima ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
66 นางสาว  ศรัณยา บุญชูวงศ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Saranya Boonchoowong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
67 นางสาว  รักษณาลี หมื่นแกว้น นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Raksanalee Muangwan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
68 นางสาว  นุชณี นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  ไชยสิทธิ์ ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
69 นางสาว  อภิชญา จิตรหมั้น นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Apichaya Jitmun ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
70 นางสาว  มลทกาญจน์ เดชเกิด นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Monthakarn Detkerd ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
71 นาย  พศุตม์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  ห้วยลึก ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
72 นางสาว  นิอัสวาณี กอตอนิโล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Niaswanee Kortornilo ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
73 นางสาว  บุญสิตา นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  ชอบธรรม ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
74 นางสาว  พิชญาภัค ลิ้มประเดิมธรรม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Phitchayaphak Limpradoemtham ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
75 นางสาว  ปาณิศา จินดาวงษ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Panisa Jindawong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
76 นางสาว  นภัสวรรณ รัตนประทีป นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Naphatsawan Rattanaprateep ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
77 นาย  ประวีณวัชร์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย รอชำระเงิน
Mr.  ชูนวล ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
78 นางสาว  ลีนา กาเส็มส๊ะ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Leena Kasemsah ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
79 นางสาว  ศศิกานต์ ทองฉิม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Sasikan Thongchim ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
80 นางสาว  อังควิภา สามทอง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Angkawipa Samthong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
81 นางสาว  ณัฐฐา บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  รักขพันธ์ ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
82 นางสาว  นัฐทริกา กล้าคง บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Nattarika Klakong ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
83 นางสาว  อัญชลีภรณ์ ตันสุย บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Anchaleeporn Tansui ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
84 นางสาว  สารุตา ดาเเลหมัน บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Saruta Dalaeman ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
การชำระเงิน

Result without photo (ไม่มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,200 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,500 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

Result with photo (มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,500 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,800 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
Personal: 2,000 Baht/person – บุคคลภายนอก

รายละเอียดการชำระเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช(สงขลา) ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 868-0-04540-3
กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-Mail : husotoeic@gmail.com