ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล ฉลอง  แก้วประเสริฐ 
ตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน สำนักงาน  
สาขา -  
การศึกษา ปริญญาโท
วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  
  สาย ข  
หมายเลขโทรศัพท์ 1512  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-9656-2739  
ห้องทำงาน