ฐานข้อมูลคำสั่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำค้น ปีการศึกษา
สำหรับบุคลากร
ปีการศึกษา 2566
เลขที่ ปีงบประมาณ ปีการศึกษา เรื่อง หน่วยงาน กรรมการ วันที่ลงนาม หมายเหตุ